Badkhshan-1280x766.jpg
Bawar Media CenterMay 17, 202142
مسئولین ریاست صحت عامۀ بدخشان می‌گویند که حکومت محلی این ولایت در هم‌کاری ادارۀ تدارکات ملی به تعداد 10 عراده امبولانس را جهت توسعۀ خدمات صحی خریداری کرده و به بدخشان انتقال داده است. داکتر نور خاوری، رئیس صحت عامۀ بدخشان گفت که این امبولانس‌ها براساس نیازسنجی آنان، از بودجۀ مبارزه با کرونا خریداری شده […]

388_Samangan-1280x731.jpg
Bawar Media CenterMay 3, 202147
مسئولین ریاست صحت عامه سمنگان از گردآوری مواد خوراکی تاریخ گذشته و نوشابه‌های غیرالکولی بی‌کیفیت خبر می‌دهند. داکترعبدالخلیل رسولی، مسئول کمیته صحت محیطی ریاست صحت عامه، به باورمی گوید، بیش از ۲ تن مواد خوراکی و نوشابه‌های غیرالکولی بی‌کیفیت و تاریخ گذشته را از دکان‌های شهر ایبک گرد‌آوری کرده‌اند که به زودی آتش خواهند زد. […]

322_Jawezjan-1280x731.jpg
Bawar Media CenterMarch 29, 2021226
شماری از باشندگان شهر شبرغان از افزایش دارو‌های بی‌کیفیت و نسخه‌های قیدی از سوی داکتران شکایت دارند. آنان می‌گویند، با آن که به قیمت گزاف به مریضان خود ادویه خریداری می‌کنند اما در کنار این که موثر تمام نمی‌شود مشکلات دیگری را نیز برای آنان به بار می‌آورد. آن‌ها از مسئولین می‌خواهند تا در این […]

320_Baghlan-1280x731.jpg
Bawar Media CenterMarch 28, 2021219
مسئولین ریاست صحت عامه ولایت بغلان می‌گویند که نسبت به سال گذشته واقعات توبرکلوز در این ولایت افزایش یافته است. داکتر غلام محی‌الدین همایونی مسئول ولایتی کنترول امراض توبرکلوز صحت عامۀ بغلان در تجلیل از روز جهانی مبارزه با بیماری توبرکلوز گفت، در سال ۲۰۱۹ در سطح این ولایت حدود ۱۸۰۰ واقعه مثبت توبرکلوز به […]

320_badakhshan-1280x731.jpg
Bawar Media CenterMarch 27, 2021164
مسئولین صحت عامۀ بدخشان می‌گویند که در پی افزایش واحدهای درمانی و تداوی لشمانیا، شمار واقعات این بیماری در بدخشان به گونۀ قابل ملاحظه کاهش یافته است. عنایت‌الله شهرام، مسئول بخش لشمانیا – ملاریا در ریاست عامۀ بدخشان به باور گفت که از مجموع یک‌هزار و ۴۱۷ واقعۀ لشمانیا که در این اداره به ثبت […]

288_Samangan-1280x731.jpg
Bawar Media CenterMarch 1, 2021177
مسئولین صحت عامه سمنگان می‌گویند، شفاخانه ۲۰ بسترکووید-۱۹ این ولایت درمیان تمامی شفاخانه‌های کرونا درسطح کشور، جایگاه نخست را گرفته است. داکترعبدالخلیل مصدق رئیس صحت عامه سمنگان به باورمی‌گوید، ارزیابی که ازسوی شورای طبی کشور به حمایت ریاست جمهوری و وزرات صحت عامه صورت گرفته است، شفاخانه کووید-۱۹سمنگان در بخش عرضه خدمان صحی برای بیماران […]

284_Badkhshan-1280x731.jpg
Bawar Media CenterFebruary 27, 2021176
مسئولین ادارۀ صحت عامۀ بدخشان می‌گویند که ارزیابی آنان از وضعیت دسترسی مردم به غذای مصئون نشان می‌دهد که نزدیک به ۸۲ درصد از ساکنان این ولایت به ویژه ساکنان ولسوالی‌های دوردست به غذای مصئون دسترسی ندارند. به گفتۀ آنان، افزایش عدم مصئونیت غذایی از نگرانی‌های جدی است که صحت بسیاری از ساکنان این ولایت […]

280_sarpul-1280x731.jpg
Bawar Media CenterFebruary 23, 2021205
روند تطبیق واکسین ویروس کرونا صبح امروز در سرپل آغاز و اولین واکسین به رئیس صحت عامۀ این ولایت تطبیق گردید. داکتر نوراحمد اسحق‌‎زی، رئیس صحت عامه ولایت سرپل، گفت که از ۵۰۰ هزار دوز واکسین کمک شدۀ کرونا از سوی کشور هندوستان، ۶۹۸۰ دوز آن به ولایت سرپل مواصلت کرده که ۵۰۰ دوز آن […]

278_baghlan-1280x731.jpg
Bawar Media CenterFebruary 22, 2021203
خدمات امبولانس ریاست صحت عامه بغلان بمنظور رسیدگی به واقعات عاجل پیش از چاشت امروز افتتاح و به بهره‌برداری سپرده شد. داکتر محب‌الله حبیب رئیس صحت عامۀ بغلان می‌گوید، که بعد از این سرویس امبولانس با سه عراده امبولانس مجهز با پرسونل مسکلی برای مردم به شکل ۲۴ ساعته خدمات ارایه می‌کند. وی افزود، آمریت […]

253_baghlan-1280x731.jpg
Bawar Media CenterFebruary 7, 2021181
يک شبکۀ آبرسانى در ولسوالى بغلان مرکزی روز گذشته از سوی ریاست احیا و انکشاف دهات این ولایت به بهره برداری سپرده شد. رسول عرفان، رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان می‌گوید، این شبکه که دارای یک حلقه چاه عمیق، ذخیره‌گاه آب به حجم ۴۰ مترمکعب، ۲۴۰ شیردهن و ۲۶ تخته سولر می‌باشد در […]