jo-1280x731.jpg
Bawar Media CenterFebruary 25, 2021106
نخستین جمنازیوم ورزشی به هزینه بیش از ۵۰ میلیون افغانی از سوی اداره عملیاتی ریاست جمهوری در شهر شبرغان افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. صدیق فایز آمر تربیت بدنی ولایت جوزجان می‌گوید، این جمنازیوم که ضرورت اساسی ورزشکاران این ولایت محسوب می‌شود در مساحت دو جریب زمین با تمام ملحقات ضروری آن اعمار […]

282_Sarepul-1280x731.jpg
Bawar Media CenterFebruary 24, 202169
نخستین جمنازیوم ورزشی ویژۀ بانوان در سرپل به بهره برداری سپرده شد. ثمرالدین فضلی، رئیس کمیته المپیک سرپل، می‌گوید که این جمنازیوم به هزینۀ نزدیک به ۵۰ میلیون و سه‌صد‌هزار افغانی از سوی اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری کشور در مساحت یک جریب زمین اعمار شده که دارای ۱۶ تشناب و دیگر […]

269_Faryab-1-1280x731.jpg
Bawar Media CenterFebruary 17, 202166
شماری از ورزشکاران رشته اسکیت با راه‌اندازی نمایش‌‎های ورزشی حمایت شان را از صلح در کشور اعلام کردند. عبدالوهاب مجیدی، آمر تربیت بدنی و سپورت ولایت فاریاب، می‌گوید که این نخستین بار است که ورزشکاران رشته ورزشی اسکیت نمایشات ورزشی را بخاطر تسریع گفت‌وگوهای صلح و حمایت از نظام جمهوری اسلامی افغانستان اجرا کردند. وی […]