161_Balkh-1280x766.jpg
Bawar Media CenterOctober 12, 2020232
پروژه برق رسانی در قول اردوی ۲۱۷ پامیر و فرودگاه کندز رسماَ گشایش یافت و به بهره برداری سپرده شد. انجنیر حاجی محمد مهمند رئیس برق کندز میگوید که این پروژه ۲۵ میلیون دالر هزینه برداشته و در مدت دو سال عملی گردیده است. آقای مهمند میافزاید که از استیشن عسقلان تا قول اردوی ۲۱۷ […]

136_Balkh-1280x766.jpg
Bawar Media CenterOctober 11, 2020244
بگفته رئیس برق کندز، با تطبیق این پروژه تمامی تاسیسات این قول اردو و فرودگاه کندز از انرژی برق شهری برخوردار شدهاند. پیش از این، تاسیسات یادشده از برق دیزلی استفاده میکردند که پرهزینه و مشکل زا بود. پروژه مذکور از سوی رهبری ولایت کندز، در حالیکه جنرال یاسین ضیا لوی درستیز وزارت دفاع ملی […]

162_Balkh-1280x766.jpg
Bawar Media CenterOctober 10, 2020252
پروژه مذکور از سوی رهبری ولایت کندز، در حالیکه جنرال یاسین ضیا لوی درستیز وزارت دفاع ملی و عبدالصبور قانع معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله کشور نیز حضور داشتند، افتتاح و مورد بهرهگیری قرار گرفت. پروژه برق رسانی در قول اردوی ۲۱۷ پامیر و فرودگاه کندز رسماَ گشایش یافت و به بهره برداری سپرده […]

160_Balkh-1280x766.jpg
Bawar Media CenterAugust 10, 2020259
آسمان در قفس، نام مجموعه جدیدی از اشعار جهانگیر ضمیری از شاعران معروف بدخشان است که در یک همایش ادبی در این ولایت، رونمایی شد. این همایش ادبی از سوی مجتمع جامعه مدنی بدخشان برگزار شده است، مسوولان گفته اند که از این طریق از فعالیت‌های ادبی و هنری این شاعر اهل بدخشان قدردانی کرده‌اند. […]