دوشنبه, 05 جوزا 1399

پیام رییس صحت عامه ولایت بلخ در مورد تدابیر مبارزه با ویروس کرونا

پیام رییس صحت عامه ولایت بلخ در مورد تدابیر مبارزه با ویروس کرونا