چهارشنبه, 29 عقرب 1398

برگزاری گفتمان شهر و شهروند درفاریاب

گفتمان شهر و شهروند تحت عنوان «فرهنگ شهرنشینی چیست» با اشتراک حدود 400 تن از اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان روز سه شنبه در ولایت فاریاب برگزار شد.

احمد شعیب همراز، مسوول نخبگان گروپ می‌گوید که این برنامه با همکاری ریاست شهرداری میمنه، ریاست حفاظت از محیط زیست و حمایت مالی مقام ولایت برگزار شده که هدف از آن ترویج فرهنگ شهرنشینی می‌باشد.
در این برنامه که والی فاریاب نیز اشتراک داشت ضمن قدر دانی از این ابتکار، فعالان نخبگان گروپ را جوانان فعال عنوان کرده تاکید نمود تا این مسایل بیشتر به کودکان مکاتب رسانیده شود و از همه‌ی باشنده‌گان این ولایت خواست تا در ترویج فرهنگ شهرنشینی سهم فعال داشته باشند.
در این گفتمان شهردار میمنه، روسای حفاظت از محیط زیست، حج و اوقاف و استادان دانشگاه نیز اشتراک داشتند.
خبرنگار: احمد جاوید بیدار