چهارشنبه, 29 عقرب 1398

رییس معارف بدخشان: تلاش می کنیم زمینه آموزش برای دختران بیشتر فراهم شود

رییس معارف بدخشان می‌گوید که خلاف نا امنی‌هایی که در بدخشان وجود دارد، در هیچ منطقه‌ی این ولایت مکاتب به روی شاگردان بسته نیست و مردم از تعلیم و تربیه کودکان حمایت می‌کنند.

عبدالسمیع ابدیار، رییس معارف بدخشان می‌گوید که در هیچ منطقه‌ی از این ولایت با تعلیم و تربیه کودکان مخالفتی وجود ندارد و دختران و پسران در سراسر بدخشان به مکتب می‌روند.
رییس معارف بدخشان می‌گوید که نا امنی‌ها و حضور مخالفان مسلح هم سبب بسته شدن دروازه مکاتب در این ولایت نشده است.
رییس معارف بدخشان می‌گوید که در برخی از مناطق، دختران دانش آموز به دلیل نبود امکانات، کمبود آموزگاران زن و مختلط بودن مکاتب، از آموزش بازمانده‌ اند و تلاش برای رفع این دشواری هم در دستور کار ریاست معارف بدخشان است.
او می‌گوید که تصمیم گرفته اند که مکاتب مختلط را مجزا بسازند، شمار معلمان اناث را بیشتر بسازند، سطوح مدیریتی مکاتب دخترانه را به زنان بدهند تا آن ها بیشتر تشویق شوند.
در همین حال یکی از باشندگان بدخشان می‌گوید، در برخی از مناطق امکانات آموزشی در مکاتب بسیار اندک است و دولت باید در حصه فراهم آوری امکانات بیشتر به شاگردان تلاش کند.

 


خبرنگار: محمد شریف شایق