چهارشنبه, 29 عقرب 1398

حمایت فعالان جامعه مدنی از معارف جوزجان 

شماری از فعالان مدنی برنامه‌ی را به منظور حمایت از معارف در جوزجان راه اندازی نمودند.

عبدالمالک رستمی یکی از برگزارکنند‌گان این برنامه می‌گوید این برنامه به هم‌کاری دفتر حمایه اطفال و اچ تی ای سی در شهر شبرغان برگزار شده است.

به گفته آقای رستمی هدف از این برنامه تشویق اطفالی که بنا بر دلایل مختلف از رفتن به مکتب بازمانده‌اند، راه اندازی گردیده است.

این در حالیست که در حال حاضر ده‌ها تن از اطفال خانواده‌های بی‌جا شده و بی‌بضاعت از درس و تعلیم به دور مانده و در روی جاده‌ها مصروف کار‌های شاقه اند.

 

خبرنگار: فریده امینی نظری