سه شنبه, 06 جوزا 1399

مشاور امنیت ملی: عملیات های تصفیوی در بدخشان ادامه می یابد

حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی که برای بررسی اوضاع امنیتی و رسیدگی به نیازها و خواست های نظامیان به بدخشان سفر کرده است، می گوید که عملیات های تصفیوی را در بدخشان ادامه می دهند.

مشاور شورای امنیت ملی همچنان گفت که عملیات های نظامی در بدخشان که از چند هفته به این طرف جریان دارد، در کاهش میزان تهدیدات در بدخشان موثر بوده و در نتیجه سه صد نفر طالب داخلی و ۱۳۲ پیکارجوی خارجی تلفات داشته اند و حدود دو صد طالب هم به دولت تسلیم شده اند.
آقای محب افزود، برای حفظ امنیت مناطق تازه تصفیه شده هم برنامه های مشخصی روی دست گرفته شده است، طرح افزایش نیروهای پولیس محلی و ایجاد قطعات اردوی منطقه‌ای راهبرد حفظ امنیت در مناطق تازه تصفیه شده است.
او گفت که یک تولی اردوی منطقه‌ای برای حفظ معدن لاجورد و یک تولی دیگر برای امنیت کران و منجان ایجاد می‌شود و همین گونه اردوی منطقه‌ای در ولسوالی های یمگان و وردوج نیز ایجاد می شود.
متنفذین بدخشان همچنان از مشاور شورای امنیت ملی خواستند که در بخش حفظ منابع معدنی بدخشان، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر نیز بیشتر توجه کنند.
آقای محب را در این سفر معین ارشد امنیتی وزارت داخله، رییس اداره ارگان های محلی و شماری از مقام های ارشد وزارت دفاع ملی و امنیت ملی همراهی می کردند.