شنبه, 05 دلو 1398

ورزشکاران رشته پینگ ‌پانگ در جوزجان خواهان آتش بس شدند 

ورزشکاران فدراسیون پینگ ‌پانگ ولایت جوزجان با برگزاری ختم قرآن عظیم الشان برای قربانیان جنگ، از طرف‌های درگیرخواهان آتش بس دایمی و تامین صلح پایدار در کشور شدند.

محمد صدیق فائز آمر تربیت بدنی و سپورت ولایت جوزجان می‌گوید، مردم کشور از سالیان درازی به اینسو مصایب جنگ را تحمل می‌کنند و در این راه قربانی می‌دهند.

وی می‌گوید، هدف از راه اندازی برنامه امروزی نیز همین بوده از طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهند تا در روز‌های عید دست از خشونت بکشند و بگذارند مردم در صلح و آرامش عید را سپری نمایند.

این درحالی‌است که روز گذشته عالمان دین و مردم ولایت جوزجان ضمن برگزاری برنامه حمایت شان را از روند صلح اعلام داشته از طرفین جنگ خواستند تا در سه روز عید آتش بس اعلام نمایند.

 

خبرنگار: فریده امینی نظری