شنبه, 05 دلو 1398

رقابت بایسکیل رانی میان بانوان در فاریاب

برای اولین بار رقابت بایسکل رانی میان بانوان درشهر میمنه مرکز ولایت فاریاب راه اندازی شد.

انجنیر عبدالصبور مسوول فدراسیون بایسکیل رانی فاریاب می‌گوید، این رقابت میان 28 تن از بانوان جوان صبح روز گذشته راه اندازی شد که اشتراک کننده‌گان این رقابت حدود بیشتر از دو کیلومتر فاصله را طی نمودند.
وی افزود که در این رقابت یولدوز، خورشید و فریبا مقام‌های اول، دوم و سوم را از آن خود ساختند.
در این حال اشتراک کننده‌گان این رقابت از نبود امکانات و بایسکل‌های ورزشی یاد می‌کنند و از مسوولان می‌خواهند که مورد توجه و حمایت شان قرار گیرند.
به گفته مسوولان این بار نخست است که چنین رقابت در این ولایت میان بانوان ورزشکار در این ولایت راه اندازی می‌شود.

 


خبرنگار: احمد‌ جاوید بیدار