شنبه, 05 دلو 1398

راه اندازی رقابت دوش به حمایت صلح در جوزجان

شماری از ورزشکاران زیر سن بیست سال برای حمایت از صلح، صبح امروز رقابت دوش را در استدیوم ورزشی آمریت المپیک ولایت جوزجان راه اندازی نمودند.

رخسار رسا بیگم، یکی از برگزارکننده‌گان این رقابت می‌گوید هدف کلی از راه اندازی این رقابت را دادخواهی برای صلح است.
بانو رسا بیگم می‌افزاید که منحیث یک شهروند عادی فقط می‌توانند برای صلح و امنیت در کشور دادخواهی کنند و از طرف‌های درگیر جنگ نیز می‌خواهند تا دست از جنگ  بکشند و زنده‌گی را در صلح تجربه کنند.
بیشتر از این نیز ورزشکاران با راه اندازی رقابت‌های مشابه در جوزجان، خواهان آتش بس و صلح سرتاسری در کشور شده بودند.

 


خبرنگار: فریده امینی نظری