سه شنبه, 06 عقرب 1399

شرایط استفاده

شرایط استفاده
گرچه ما در تلاش ارتقای ارزش‌های مدرن هستیم، به ارزش‌های سنتی و هنجارهای فرهنگی افغانستان عمیقاً احترام داریم. ما به شدت به قوانین و مقررات رسانه‌های افغانستان پایبندیم. عزت و احترام انسانی مهم‌ترین دستورالعمل ما در زمینه‌ی خدمات رسانه‌ای است و ما از همه کاربران خدمات ما، به ویژه بازدید کننده‌گان وب‌سایت و صفحات اجتماعی ما هم همین انتظار را داریم. لطفاً به شرایط استفاده‌ از خدمات ما که در زیر ذکر شده احترام بگذارید:
انجام بدهید
-    از وب‌سایت ما (www.bawar.af) و صفحات اجتماعی ما در فیسبوک، تویتر و انستاگرام بازدید کنید.
-    روی موج 95.8 اف‌ام رادیو باور را گوش دهید و در برنامه‌های ما تماس بگیرید و دیدگاه‌های تان را شریک سازید.
-    مجله‌ی سلامالیک را بخوانید.
-    دیدگاه‌های تان را در مورد برنامه‌ها با ما شریک سازید و ما را به دوستان و خانواده‌ی تان پیشنهاد کنید.
انجام ندهید
-    استفاده از لوگوی ما برای اهداف شخصی و یا رسمی بدون اجازه صریح.
-    استفاده از نوارهای تصویری و دیگر تولیدات ما برای سازمان‌های تان بدون اجازه صریح.
-    ضربه زدن به شهرت ما با پست کردن عکس‌ها، ویدیوها و لینک‌های اذیت کننده و نامناسب در صفحات اجتماعی ما.
-    توهین کردن و تبعیض به افراد دیگر در شبکه‌های اجتماعی ما و یا هنگام زنگ زدن در برنامه‌های رادیویی.
-    نوشتن کمنت‌هایی که خلاف فرهنگ افغانی، ارزش‌های دینی و حیثیت انسانی باشند.

لطفا توجه داشته باشید که مرکز رسانه‌ای باور تمام نظریات و تعاملات کاربران را که با معیارها و مقررات ما مطابقت ندارند حذف خواهد کرد. در موارد سوء رفتار شدید، مرکز رسانه‌ای باور حق دارد حساب‌های کاربری را به شکل دایمی از کمنت گذاشتن و یا تعامل کردن مسدود کند.